Skriv under mot höjda nätavgifter!

Regeringen vill driva igenom ett lagförslag som ger nätbolagen rätt att höja din nätavgift igen. Nätavgifterna har redan höjts med i snitt 44% mellan 2011 och 2019. Vi på Kundkraft anser att det är orimligt med fler höjningar för dig som elkonsument. Läs mer och skriv under nedan.

Den här sidan är till för alla svenskar som betalar en elräkning. Sidan innehåller information om hur ditt totala elpris påverkas av nya lagförslaget.

Vi kräver följande:

Stoppa lagförslaget som kommer att ge höjda nätavgifter

Håll nere nätavgifterna genom befintlig reglering från 2019

Öka investeringar i stamnätet

Skriv på du också!12.056 har skrivit under

Sprid ordet

Alla namnunderskrifter kommer att överlämnas till Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman under våren 2021.

“Stamnätet behöver rustas upp men konsumenterna klarar inte fler höjningar av nätavgiften”

Att få monopol i en värld där de flesta marknader har fri konkurrens ställer större krav på att visa samhällsansvar genom att bedriva verksamheten på ett effektivt sätt och med rimlig avkastning utan att utnyttja kunderna för att maximera vinsterna. I somras lade regeringen fram en proposition som omkullkastade en tidigare välkommen reglering av elnätsmarknaden som infördes 2019.

Läs mer